SRDM Dressuur PA en PO 18 en 19 mei 2019

R15 - Klasse B | Categorie A | Proef 4

Discipline Dressuur
Type A-pony
Inschrijfgeld € 8,00
Datum 19-05-2019
Aanvangstijd 00:00

Start Nr. Deelnemer Paard Afstamming HC
Geen resultaten om weer te geven

Contactgegevens

Stichting Ruitersport De Meierij
E. info@srdm.nl


Het programma wordt bepaald aan de hand van het aantal deelnemers. 

ALGEMENE BEPALINGEN
Er zal worden gereden met toestemming van de KNHS. Op wedstrijden zijn de reglementen van de basiswedstrijdsport van toepassing. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de federatievertegenwoordiger in overleg met het bestuur.

U dient rekening te houden met de mogelijkheid van identiteitscontrole, controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen en/of bittencontrole.

U dient zelf te zorgen voor een hekkensluiter en, indien nodig, een voorlezer.

Inschrijven uitsluitend via www.srdm.nl.

Sluitingsdatum is 4 mei 2019. De organisatie behoudt het recht om bij voldoende deelname inschrijvingen te weigeren.

Bijschrijvingen worden toegestaan als het programma dit toelaat.

De startlijsten en aanvangstijden worden in de week voor de wedstrijddag gepubliceerd door de organisatie.

Alle deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn, d.w.z. zij dienen zich ten minste één uur vóór de voor hen geplande starttijd op het secretariaat te melden.

De organisatie behoudt zich het recht voor de starttijden, met uitzondering van die van de eerste rubriek, met maximaal 30 minuten te vervroegen.

De organisatie behoudt zich, bij een te groot aantal inschrijvingen, het recht voor deelname aan een eventuele 2e proef te beperken tot een percentage-gewijs kleiner aantal of eventueel de 2e proef te laten vervallen.

De organisatie behoudt zich het recht om rubrieken te verplaatsen naar een andere dag of  te laten vervallen bij te weinig deelname.

U bent verplicht het inschrijfgeld en eventuele waarborgsommen, opslagen en/of stallinggeld te voldoen aan de wedstrijdgevende organisatie, tenzij u afmeldt vóór het verstrijken van de sluitingsdatum van inschrijving, op straffe van opschorting van de dienstverlening van de KNHS.

Bij niet, niet juist of niet tijdig afmelden voor de wedstrijd, kan de wedstrijdgevende organisatie u voordragen bij de KNHS conform art 43 van het Algemeen Wedstrijdreglement.

Betalen vóór aanvang van de rubriek. Bij té laat betalen wordt, conform de wedstrijdtarievenlijst, een opslag op het inschrijfgeld van € 5,00 per combinatie gerekend.

Voor het inschrijven van combinaties na sluitingsdatum wordt door de wedstrijdgevende organisatie een opslag op het inschrijfgeld gerekend van € 5,00 per combinatie conform de Wedstrijdtarievenlijst.

Na sluitingsdatum worden alle reserves van de lijst verwijderd. Er kan vanaf dat moment worden bijgeschreven als er plaats vrijkomt.

Prijsuitreiking vindt plaats kort na afloop van elke tweede proef, een klasse of volledige rubriek waar een klassement over opgemaakt wordt.

Bij afwezigheid van de ruiter bij de prijsuitreiking vervalt de prijs aan de organisatie.

Ex-Aequo klasseringen zullen worden verdeeld op basis van de regeling conform art. 137.8 lid c van het disciplinereglement dressuur. Er wordt dus niet gewerkt met Ex-Aequo's.

Protocollen kunnen worden afgehaald na de prijsuitreiking. Eventuele onjuistheden in de puntentelling dienen op de dag zelf op het secretariaat aangegeven te worden. Achteraf is daar geen mogelijkheid meer voor.

Door het inschrijven voor deze wedstrijd accepteert de deelnemer de hierboven omschreven voorwaarden en het programma als zodanig.

De organisatie en De Molenheide stellen zich niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen. Men neemt deel en is aanwezig op eigen risico. Eventuele dierenarts- of hoefsmidkosten zijn voor eigen rekening.

 

za 18 mei Dressuur - Paard
za 18 mei Dressuur - B-pony
za 18 mei Dressuur - C-pony
za 18 mei Dressuur - D-pony
za 18 mei Dressuur - E-pony
zo 19 mei Dressuur - Paard
zo 19 mei Dressuur - A-pony
zo 19 mei Dressuur - B-pony
zo 19 mei Dressuur - C-pony
zo 19 mei Dressuur - D-pony
zo 19 mei Dressuur - E-pony